Nadácia Miroslava Šatana

Poslanie Nadácie Miroslava Šatana

Poslaním Nadácie Miroslava Šatana je podporovať deti a mládež do 18 rokov, zvyšovať kvalitu života sociálne a zdravotne znevýhodnených detí a posilňovať tak sociálnu a životnú úroveň tejto skupiny obyvateľov Slovenska.

Výťažok z charitatívneho zápasu po jeho uskutočnení prerozdelí Nadácia Miroslava Šatana mladým hokejovým talentom, ktorým finančná situácia v rodine, či zhoršený zdravotný stav neumožňujú naplno rozvíjať svoju lásku a zapálenie k hokeju.

Komu je príspevok Nadácie Miroslava Šatana určený

Materiálnu pomoc môžu získať mladí hokejisti žijúci na Slovensku, v mládežníckom veku, ktorí majú sťažené sociálne podmienky, alebo majú nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj svojej športovej kariéry.

Možnosti podpory nadácie

Ak chcete podporiť nadáciu aj vy, môžete tak urobiť nasledovným spôsobom:

  • zakúpite si lístok na charitatívny Exhibičný zápas zlatej generácie
  • kúpou suveníru na zápase
  • prispejete finančným darom priamo na účet nadácie
  • poukážete 2 % z daní fyzických alebo právnických osôb
  • účasťou na niektorej z pripravovaných akcií nadácie

Platobné informácie nadácie

Číslo účtu

IBAN: SK 150 20 0000 000 1654 1542 57

Adresa

Nadácia Miroslava Šatana
Brezová 7
956 21 Jacovce

Registračné číslo: 203/Na-2002/672

IČO: 37867687
DIČ: 0037867687

Menu